AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Aktualności
E-sprawozdania – zmiana sposobu przekazania
2020-02-14
Przepisy prawne dotyczące obowiązku elektronicznego sporządzania sprawozdań się nie zmieniły, ale istotnie zmienił się sposób przekazania sprawozdania.

Kilka dni temu się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ukazała się aplikacja do nowego sposobu przekazywania SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH (informacja, bilans, rachunek wyników).

Sprawozdania muszą być podpisane elektronicznie – podobnie jak w roku 2019 za rok 2018, ale ich przekazanie następuje do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) a nie jak dotychczas do urzędów skarbowych.

 Przekazanie sprawozdania następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj.

- z wykorzystaniem bezpłatnej dedykowanej aplikacji dostępnej w zakładce Aplikacja,

Wejdź na stronę: https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/aplikacja/ i wejdź na belkę Przejdź do aplikacji e-Sprawozdania Finansowe

PRZYPOMINAMY:

Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego czyli do 31.03. roku następnego.

Podpisywanie w formie elektronicznej:

KTO – sprawozdanie podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu

JAK – kwalifikowany podpis elektroniczny (odpłatny, nabywany komercyjnie) lub podpis zaufany (bezpłatny, poprzez ePUAP).

(ew)

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created