AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Aktualności
Sejm pracuje nad wyłączeniem dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia
2019-07-09
Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. To akceptacja propozycji NSZZ "Solidarność".

Projekt dotyczy rozszerzenia katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, o dodatek za staż pracy.

Projekt został skierowany w dniu 4 lipca 2019 r do I czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Należy zaznaczyć, że w trakcie opiniowania i konsultacji publicznych projektu, do Ministerstwa RPiPS wpłynął wniosek Obywatela, który sugerował dopisać również punkt 6 dotyczący wynagrodzenia za pracę w godzinach świątecznych, ponieważ są one również istotne i niedoceniane jak praca w godzinach nocnych.

Ministerstwo RPiPS zajęło w tej sprawie następujące stanowisko: Mając na uwadze postulowaną przez stronę społeczną konieczność modyfikacji obecnego kształtu minimalnego wynagrodzenia za pracę, a zarazem biorąc pod uwagę obligatoryjne dodatkowe skutki finansowe dla pracodawców, wpływ na finanse publiczne oraz na rynek pracy, zdecydowano o etapowym wprowadzaniu zmian. Pierwszym etapem było wyłączenie z dniem 1 stycznia 2017 r. z zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Proponowana nowelizacja ustawy stanowi kolejny etap zmian w konstrukcji minimalnego wynagrodzenia za pracę, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Na potrzebę wyłączenia dodatku za staż pracy z zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia za pracę wskazują liczne wystąpienia kierowane przez obywateli, przedstawicieli związków zawodowych oraz parlamentarzystów. Jest to najczęściej zgłaszany przez stronę społeczną postulat dotyczący kształtu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ewentualne kolejne zmiany zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia za pracę będą wymagały wieloaspektowej oceny m.in. w zakresie obligatoryjnych dodatkowych skutków finansowych dla pracodawców, wpływu na finanse publiczne oraz na rynek pracy.

(ew)

Tekst projektu z uzasadnieniem

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created