AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Aktualności
Dialog o dialogu?
2019-01-22
Czy dojdzie do realizacji postulatów NSZZ "Solidarność"?

Z inicjatywy NSZZ "Solidarność", przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Wielkopolska Południowa Bernard Niemiec spotkał się w poniedziałek 21 stycznia 2019 r, w kaliskim biurze PiS, z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości z okręgu kalisko-leszczyńskiego: Joanną Lichocką, Piotrem Kaletą, Tomaszem Ławniczakiem i Janem Mosińskim.

Tematem spotkania był przebieg Konwentu przewodniczących zarządów regionów i sekretariatów branżowych NSZZ „Solidarność, które odbyło się 11 stycznia br. oraz przyjęte przez to gremium stanowisko w sprawie sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stan dialogu w Polsce. Związkowcy nie zgadzają się na wybiórcze traktowanie poszczególnych grup zawodowej „budżetówki”. Jak podkreśla Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność” - Ci, którzy prowadzą dialog nie otrzymują nic, a wygrywają tylko ci, którzy wychodzą na ulicę - powiedział Piotr Duda w jednym w telewizyjnych wywiadów. - Mówimy dość dzieleniu pracowników budżetówki.

 Podczas poniedziałkowego spotkania szef kaliskiej „Solidarności” przekazał politykom Prawa i Sprawiedliwości postulaty związkowców. - NSZZ „Solidarność” nie jest tzw. „przystawką” PiSu i nigdy nie będzie - mówił Bernard Niemiec - Jako Związek dostrzegamy wiele pozytywnych działań obecnego rządu w sferze społecznej. Nie może jednak być tak, że zamiast zmniejszania dysproporcji w traktowaniu społeczeństwa, okazuje się, że wciąż są równi i równiejsi. „Solidarność” na to się nie zgadza. W Kaliszu mamy to szczęście, że poseł Jan Mosiński doskonale rozumie postulaty „Solidarności”. Niestety, jeden Jan Mosiński nie jest wstanie przekonać rządu. Dlatego spotykamy się w szerszym gronie. Wierzę, że pozostali parlamentarzyści obozu władzy też dostrzegą nasze postulaty i wesprą działania NSZZ „Solidarność”.

Jan Mosiński jako jedno z rozwiązań wskazał na potrzebę rozpoczęcia szerokich rozmów, w których udział wzięłaby strona rządowa, społeczna oraz pracodawcy. - Postulaty ujęte w stanowisku komisji krajowej nr 13/18, to efekt braku działań rządu PO i PSLu w latach 2007-2015. Obóz „Dobrej Zmiany” konsekwentnie naprawia stan państwa w tym zwłaszcza obszar polityki społecznej. Należy wspomnieć, że pierwszy rok działań rządu premier Beaty Szydło poświęcony był naprawie prawa pracy jak również szeroko rozumianej polityki społecznej i polityki senioralnej. Rozumiem postulaty Związku, którego w dalszym ciągu jestem członkiem, natomiast katalog postulatów wymaga moim zdaniem podjęcia długofalowych rozmów. Być może należałoby zwołać jakiś szczyt społeczny, socjalny, na którym rząd Mateusza Morawieckiego, pracodawcy i strona społeczna określiliby, w jaki sposób dzielić wzrost gospodarczy tak, aby jakaś cześć akceptowalna przez partnerów społecznych była przekazywana na poprawę sytuacji materialnej pracowników sfery budżetowej, czy też szeroko rozumiane kwestie dotyczące spraw socjalnych. Chociażby zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, polityka podatkowa, czy też kwestia zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych składek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych. Jestem optymistą i myślę, że duch i klimat dzisiejszego spotkania z Panem Przewodniczącym Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność” Bernardem Niemcem przeniesiemy na forum parlamentu.

„Solidarność” wzywa obecny rząd do podjęcia skutecznego dialogu głównie w zakresie:

 1. Wzrostu wynagrodzeń zatrudnionych w sferze finansów publicznych, proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów, przewidzianych na rok 2019 dla pozostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych.
 2. Pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 3. Zaniechania komplikujących system niekończących się zmian w ustawach podatkowych, przyjmowanych bez konsultacji społecznych.
 4. Urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwa.
 5. Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów osób fizycznych.
 6. Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.
 7. Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby pracownicy o długoletnich okresach składkowych nabywali uprawnienia emerytalne bez względu na wiek życia oraz objęcia wszystkich wykonujących i świadczących pracę bez względu na formę umowy, w oparciu o którą ją wykonują, w tym prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, proporcjonalnymi składkami emerytalno-rentowymi od osiąganych dochodów z każdego tytułu ubezpieczenia, z zachowaniem zasady 30-krtoności.
 8. Przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kontroli.
 9. Wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w służbach tam, gdzie prawo dopuszcza przynależność związkową.
 10. Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, składek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych.
 11. Przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych i indywidualnych, systemu rekompensat dla odbiorów indywidualnych oraz mechanizmów ochrony rodzin przez skutkami ogólnego wzrostu cen towarów i usług, a co za tym idzie, zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych.

Źródło: na podstawie tekstu Łukasza Wolskiego