AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Aktualności
Ogólnopolskie protesty w miejskich ośrodkach pomocy społecznej
2018-11-23
Pracownicy MOPS Kalisz wzięli udział w proteście mającym zwrócić uwagę na problemy warunków pracy i płacy.

Szczególnie trudna i niebezpieczna jest praca w „terenie”, tzn. praca w miejscu zamieszkania podopiecznego. Pracownicy socjalny wykonują w terenie rodzinne wywiady środowiskowe związane z wnioskami o pomoc. W MOPS w Kaliszu na jednego pracownika przypada ok. 140 czynnych środowisk (to znaczy, takich, które systematycznie korzystają z pomocy).

Za ciężką pracę, wymagającą dużych kompetencji społecznych (przy ciągle podnoszonym poziomie wykształcenia), pracownicy zarabiają zbyt mało.

Praca jest bardzo trudna, bo środowisko pracy jest bardzo trudne, skomplikowane, obejmuje rodziny dysfunkcyjne i często patologiczne. Na ok. 40 pracowników socjalnych (terenowych) tylko 5 jest mężczyznami. Praca w terenie wykonywana jest samodzielnie – to znaczy pojedynczo. Z tego powodu, szczególnie w stosunku do kobiet zwiększone jest ryzyko zagrożeń: w tym: pobicia, okradzenia, wyzwisk, gróźb, wypadków lub chorób zakaźnych.

Pracownicy MOPS sformułowali postulaty dotyczące przede wszystkim:

  - ustalenia jasnej ścieżki awansu zawodowego pracownika socjalnego,

  - wprowadzeniu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego odpowiednio do zajmowanego stanowiska i stopnia specjalizacji,

   - dodatkowego urlopu w wymiarze 12 dni roboczych raz w roku po 3 przepracowanych latach w zawodzie,

   - zwiększeniu dodatku terenowego dla pracowników socjalnych, który od 2004 roku nie był waloryzowany i wynosi 250 złotych brutto.

Postulaty mają służyć także ograniczeniu negatywnego zjawiska, jakim jest odchodzenie z zawodu pracowników socjalnych, co skutkuje ich deficytem na rynku pracy. Wykonywanie zawodu pracownika socjalnego wiąże się z niskim wynagrodzeniem, niebezpieczeństwami w trakcie wykonywania czynności służbowych oraz ogromnym stresem.

MOPSy są gminnymi jednostkami organizacyjnymi i otrzymują środki na finansowanie działalności z samorządu lokalnego. Jednak niektóre zagadnienia muszą być rozwiązane na szczeblu ministerialnym.

Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy MOPS w Kaliszu, Ewa Królikowska wraz z całą Komisją Zakładową od lat bardzo aktywnie walczy o poprawę warunków pracy i płacy.  NSZZ "Solidarność" ma nadzieję, ze poparcie wskazanych powyżej postulatów przez całą załogę wzmocni dialog i ułatwi samorządowi i ministerstwu podjęcie niezbędnych decyzji w zakresie warunków pracy i pracy.

(ew)

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created