AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Aktualności
Przełom dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
2017-10-10
Trudne negocjacje płacowe zakończyły się sukcesem.

Dnia 15 września 2017 r. zostało podpisane porozumienie płacowe pomiędzy dyrektorem PSSE w Kaliszu a Komisją Zakładową "Solidarność". Porozumienie dotyczy zasad wprowadzania Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Ponieważ Ustawa bardzo ogólnie traktowała pracowników Inspekcji Sanitarnej (pozostali pracownicy wykonujący zawody medyczne) należało doprecyzować szczegóły wzrostu płac poszczególnych pracowników, zaszeregowanych w różnych kategoriach w zależności od poziomu ich kwalifikacji, doświadczenia i odpowiedzialności.

Strony porozumienia ustaliły odpowiednie wskaźniki przeliczeniowe (współczynniki pracy) dla poszczególnych pracowników, które zgodnie z nową ustawą pozwoliły oszacować kwoty wynagrodzenia zasadniczego.

Ustalono również procentowy poziom wzrostu ( do obecnych kwot) płacy zasadniczej, dla całej załogi (działalności podstawowej oraz administracyjno- techniczno-ekonomicznej oraz obsługi), który wyniósł średnio 6.6%.

Negocjacje odbyły się w atmosferze pełnego zrozumienia ze strony Dyrekcji oraz dużego zaangażowania ze strony związkowców. Po wielu latach zaistniała szansa na godziwe zarobki wysokospecjalizowanej kadry pracowników inspekcji, co należy uznać, dzięki obecnej władzy rządzącej, za ogromny przełom.

Mając nadzieję na poprawę obecnej, bardzo złej sytuacji płacowej pracowników inspekcji, czekamy na kolejne kroki ze strony wojewody, który zobowiązany nową ustawą oraz dostarczonymi przez PPIS porozumieniami, zabezpieczy budżet na wypłaty płac z mocą od dnia1 lipca br.

Agnieszka Jakubek, przewodnicząca KZ NSZZ "Solidarność" przy PSSE

PS. Zarząd Regionu zauważa, że odniesiony sukces jest efektem konsekwentnego działania i wysiłku przewodniczącej KZ Agnieszki Jakubek. Gratulujemy, że spójna, logiczna, uzasadniona koncepcja podwyżek, przedstawiona w jasny, klarowny sposób, znalazła zrozumienie i oparcie w dalszych działaniach dyrekcji PSSE w Kaliszu. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami, zarówno dyrekcja jak i pracownicy zgodnie będą dążyć do rzetelnego wynagradzania za pracę.  (ew)

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created