AktualnościPrace i dokumenty RegionuWybory w NSZZ "Solidarność"Informacje dla związkowcówSzkolenia
Komisja Krajowa
Aktualności
Dylematy podwyżek wynagrodzeń w ochronie zdrowia
2017-07-28

Aktualne problemy pracowników zatrudnionych w służbie zdrowia w naszym Regionie i podmiotów uznanych za lecznicze (PSSE) były przedmiotem analizy i dyskusji w trakcie spotkania zorganizowanego w dniu 27 lipca 2017 r w siedzibie Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa.

Przewodniczący ZR – Jarosław Wilner i z-ca Przewodniczącego ZR –Elżbieta Wdowczyk, zapewnili, że przedstawiciele ZR nadal aktywnie będą wspierać działania członków i liderów NSZZ "Solidarność" w zakładach, których dotyczy nowo uchwalona ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Członków NSZZ "Solidarność" w podmiotach leczniczych w regionie reprezentowali:

Władysław Gorzkiewicz – przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu,

Anna Gulska – przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Specjalistycznym ZZOZ Chorób Płuc Gruźlicy w Wolicy,

Agnieszka Jakubek – przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu,

Agata Łuczak – przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” w Szpitalu SP ZOZ w Kępnie,

Józef Małolepszy – z-ca przewodniczącej KZ NSZZ „Solidarność” w Szpitalu SP ZOZ w Kępnie,

Barbara Stodolna – przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” w Szpitalu SP ZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.

Uczestnicy spotkania uznali, że przyjęta przez Parlament ustawa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym w obecnym kształcie nie spełnia oczekiwań pracowników i związkowców ochrony zdrowia. Związkowcy ze szpitala w Kaliszu i Kępnie z rozżaleniem wskazywali, że ich wysiłek i działania, przekazywane argumenty zmierzające do ustawowego objęcia najniższym wynagrodzeniem zasadniczym również pracowników niemedycznych poprzez znormowane zasady (np. współczynniki), nie znalazł wystarczającego zrozumienia wśród parlamentarzystów.

Analizowany na zebraniu List Prezydenta Andrzeja Dudy do Ministra Zdrowia, zwracający uwagę, że poczucie sprawiedliwości jest ważnym czynnikiem kształtującym postawę pracownika, a znaczące dysproporcje płacowe w obrębie grup wspólnie wykonujących obowiązki zawodowe są negatywnym zjawiskiem, co skutkuje potrzebą kompleksowego ujęcia kwestii wynagradzania, z uwzględnieniem pracowników niemedycznych, podbudował działaczy do kontynuowania działań w tym zakresie. Przewodniczący ZR zapewnił, że obecni na zebraniu przedstawiciele ZR będą wnikliwie analizowali wyniki negocjacji i porozumień zawieranych na podstawie obowiązującej ustawy, a wnioski z tego wynikające zostaną przekazane do Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" i Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność", oraz parlamentarzystów, Ministra Zdrowia i Prezydenta RP.

Szeroka dyskusja na temat optymalnego zachowania liderów NSZZ "Solidarność" w poszczególnych podmiotach leczniczych w celu doprowadzenia do zawarcia porozumienia o podwyżkach wynagrodzeń, w szczególności dla pracowników niemedycznych, w oparciu o przyjętą ustawę, wykazała z jak rożnymi problemami, różnymi przeciwnościami w swoich zakładach muszą zmierzyć się przyszli negocjatorzy. Zebrani rozważyli warianty różnych działań w tym zakresie i uznali je za celowe do podjęcia.

Zarząd Regionu i Biuro-Konsultacyjno-Negocjacyjne ZR na bieżąco będą monitorować przebieg negocjacji i udzielać stosownej pomocy.

Zebrani wyrazili wolę cyklicznych spotkań w celu wymiany doświadczeń i ustalania konkretnych działań na przyszłość.

Z-ca przewodniczącego ZR - Elzbieta Wdowczyk

 

 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Płd. - Kalisz, ul. 3 Maja 13A/1, tel. (62) 767 11 14, tel./fax (62) 767 11 76, email: region@solidarnosc.kalisz.pl | tel-wd.com created